Menu

Ostatnie artykuły

Morfina
Morfina to najważniejszy związek psychoaktywny wchodzący w skład opium – substancji otrzymywanej z makówek niedojrzałego maku lekarskiego. Pod względem [...]
Alkoholizm
Terapia alkoholizmu odbywa się w ośrodkach terapii uzależnień, grupach wsparcia oraz indywidualnej psychoterapii. Celem terapii jest powrót do trzeźwego i [...]
Alkohol
Alkohol a zdrowie Osoby nadużywające alkoholu żyją średnio o 10–22 lata krócej od wieku oczekiwanego. Prawdopodobieństwo popełnienia samobójstwa przez [...]
Marihuana
Marihuana Marihuana to konopie indyjskie zawierające substancję psychoaktywną THC. Marihuana dostępna obecnie na rynku to najczęściej skun, uprawiany pod [...]
Jak rozpoznać narkomanie?
U osób uzależnionych często pojawiają się zmiany zachowania. Nagle zupełnie zmieniają swoje nawyki, porzucają dotychczasowe zainteresowania. Narkomania [...]
Uzależnienie od dopalaczy
Dopalacze stały się nowym zagrożeniem prowadzącym do uzależnienia. Są one dopuszczone do sprzedaży, ponieważ nie trafiły na listę stworzoną na potrzeby [...]
Narkomania
Narkomania to podstępna, chroniczna choroba prowadząca do wyniszczenia organizmu, wpływająca na ośrodkowy układ nerwowy człowieka, negatywnie oddziałująca [...]
Narkotyki
Najogólniej mówiąc, narkotyk jest środkiem, który w pewien sposób oddziałuje na układ nerwowy, wpływa na nastrój, myśli oraz zachowanie osoby, która go [...]
Dopalacze
Dopalacze to różnego rodzaju substancje psychoaktywne – takie, które powodują zmiany w zachowaniu człowieka, czy też postrzeganiu przez niego [...]
E-Papierosy
E- papieros to zasilane akumulatorem urządzenie inhalacyjne dające użytkownikowi podobne wrażenia jak przy paleniu tradycyjnych papierosów. Urządzenie [...]